CREAZA       KPEA3A

{{originalData[categoryLevels[0]].name}}

{{element.name}}

«Denne læringsressursen på ukrainsk og russisk er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Den er gratis tilgjengelig for elever i norsk skole som kommer fra Ukraina. For å få tilgang til læringsressursen, send en e-post til post@creaza.com.»
{{getCorrectDescription(exercise.description, true)}} {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}}
{{getCorrectDescription(item.begrepskart.description, true)}} {{getCorrectDescription(item.begrepskart.description, true)}}

Cartoonist logo Mindomo logo Audio Editor logo {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}} {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}}

{{ translations.viewMindMap }}

{{element.name}}

Cartoonist logo Mindomo logo Audio Editor logo {{getCorrectDescription(exerciseElement.description, true)}} {{getCorrectDescription(exerciseElement.description, true)}}

{{ translations.create }}

Cartoonist logo Mindomo logo Audio Editor logo {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}} {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}}

{{ translations.create }}