{{ 'common:showSamfunn14Alert' | i18next }}

Creaza Samfunn 1-4

{{element.name}}

{{element.name}}

{{element.name}}
{{element.name}}
{{element.name}}

Cartoonist logo Mindomo logo Audio Editor logo {{getCorrectDescription(mainExercise.description, true)}} {{getCorrectDescription(mainExercise.description, true)}}

{{ 'common:viewMindMap' | i18next }}

{{getFlyDescription()}}

Cartoonist logo Mindomo logo Audio Editor logo
{{getCorrectDescription(temakartItem.description, true)}} {{getCorrectDescription(temakartItem.description, true)}}

{{ 'common:viewMindMap' | i18next }}

{{ 'common:oppgaver' | i18next }}

Cartoonist logo Mindomo logo Audio Editor logo {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}} {{getCorrectDescription(exercise.description, true)}}

{{ 'common:create' | i18next }}

Filter

Filmer

{{videoElement.title}}

Vis

Temakart

{{getCorrectDescription(contentElement.description, true)}} {{getCorrectDescription(contentElement.description, true)}}

{{ 'common:viewMindMap' | i18next }}

Moduler og temaer
  • {{ 'common:samfunInfoBullet1' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet2' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet3' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet4' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet1' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet2' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet3' | i18next }}
  • {{ 'common:samfunInfoBullet4' | i18next }}
Moduler og temaer
Creaza samfunn er et levende læremiddel som er knyttet til fagfornyelsen. De nye kompetansemålene i samfunnsfag flettes i hverandre og hovedområdene er borte. Vi har derfor laget et læremiddel der informasjonen blir vist tematisk, det vil si at mye av tematikken blir fremstilt med forskjellige perspektiv og belyst på ulike måter. Læremiddelet har et fokus på at elevene selv skal utforske og undre seg over de ulike tematikkene, de skal lære seg kritisk tenkning gjennom at de selv er aktive i egen læringsprosess. Creaza samfunn gir elever mengder til å konsumere, men har et sterkt fokus på at elevene selv skal produsere og være aktive.
Oppgaver og verktoy
Læremiddelet er heldekkende. Det vil si at dersom du bruker dette læremiddelet, har du alt du og elevene dine trenger i samfunnsfagsundervisningen. Læremiddelet inneholder lenker til mange kilder som elevene kan benytte seg av i sin videre utforskning av de ulike temaene. Creaza samfunn er heldigitalt og er en del av Creazas plattform. Det er ikke et tillegg til en bok. Fordelen med dette er at læremiddelet vil oppdateres i takt med endringer i samfunnet. Innholdet i læremiddelet er dynamisk og levende, og vil oppleves som aktuelt. Creaza samfunn har en redaksjon som kontinuerlig vil oppdatere innhold og legge til nyttige
Det vil si at dersom du bruker dette læremiddelet, har du alt du og