{{ 'common:showSamfunnEngelskAlert' | i18next }}

{{element.name}}

{{element.name}}

{{element.name}}

{{ 'common:engelskContentHeader' | i18next }}

{{ 'common:engelskViewContent' | i18next }}

{{ 'common:engelskContentHeaderUnit1' | i18next }}

{{ 'common:engelskViewContent' | i18next }}

{{ 'common:engelskContentHeaderUnit2' | i18next }}

{{ 'common:engelskViewContent' | i18next }}

{{ 'common:engelskContentHeaderUnit3' | i18next }}

{{ 'common:engelskViewContent' | i18next }}

{{ 'common:engelskActivityHeader' | i18next }}

{{ 'common:engelskViewActivity' | i18next }}